Τηλέφωνο:+30 210 57 68000

Παύλου Mελά 45, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Εκτελωνισμοί

Συνεργαζόμαστε
με άρτια καταρτισμένους
εκτελωνιστές πιστοποιημένους

Εκτελωνισμοί

Η ELXIS συνεργαζόμενη με άρτια καταρτισμένους συνεργάτες – εκτελωνιστές πιστοποιημένους με τις απαιτούμενες εκτελωνιστικές άδειες, αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση των απαραίτητων τελωνειακών διατυπώσεων για την παροχή όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον εκτελωνισμό.
Αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό και τις τελωνειακές διατυπώσεις για κάθε εμπόρευμα, με εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας των αποκλειστικών συνεργατών μας σε θέματα εκτελωνισμού.

Αποθήκευση βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη αλλά και δυνατότητα προσαρμοσμένων λύσεων.
Πλήρης διαχείριση των φορτίων σας
Δυνατότητα συσκευασίας, ανασυσκευασίας των φορτίων σας, υπό την επίβλεψη του πλέον έμπειρου και άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας
Διανομή σε όλη την Αττική και Θεσσαλονίκη καθημερινά, αλλά και στην επαρχία μέσω σταθερά συνεργαζόμενων πρακτορείων μεταφορών
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Ποιοτική & ποσοτική παραλαβή, πολλαπλά σταδία ελέγχων