Τηλέφωνο:+30 210 57 68000

Παύλου Mελά 45, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Μετακομίσεις Οικοσκευών

Συσκευασία & Μεταφορά
της οικοσκευής σας

Μετακομίσεις Οικοσυσκευών

Το εκπαιδευόμενο προσωπικό μας σε συνεργασία με το δίκτυο επιλεγμένων αντιπροσώπων αναλαμβάνουν τη συσκευασία & μεταφορά της οικοσκευής σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε.

Πραγματοποιείται εκτίμηση του όγκου & των ιδιαιτεροτήτων της οικοσκευής στο χώρο σας.
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενες τελωνειακές απαιτήσεις καθώς και για τον τρόπο μεταφοράς της οικοσκευής σας.
Συσκευασία της οικοσκευής σας από έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες συσκευαστές.
Χρήση υλικών συσκευασίας με προδιαγραφές που να παρέχουν την καλύτερη προστασία σε όλους τους τύπους, σκοπούς και ανάγκες της οικοσκευής σας.
Συσκευασία σε ειδικά ξυλοκιβώτια για ευαίσθητα αντικείμενα.
Φόρτωση των συσκευασμένων αντικειμένων με τη συνδρομή εξωτερικού Lift εάν απαιτείται.
Εκλογή αεροπορικής, θαλάσσιας, οδικής μεταφοράς ή συνδυασμός αυτών για μια ασφαλή και ακίνδυνη μεταφορά.
Τελωνειακές διατυπώσεις, παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων.
Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών συσκευασίας από την οικία σας.
Εκφόρτωση, αποσυσκευασία, συναρμολόγηση όλων των αποσυναρμολογημένων επίπλων και τοποθέτηση τους στο χώρο σας.