Τηλέφωνο:+30 210 57 68000

Παύλου Mελά 45, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Ναυτιλιακές Μεταφορές

Συνεργαζόμενοι
με τα μεγαλύτερα ονόματα

Ναυτιλιακές μεταφορές

Συνεργαζόμενοι με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της ναυτιλιακής μεταφοράς εξασφαλίζουμε ταχύτητα, συνέπεια και ασφάλεια των ναυτιλιακών σας αποστολών από το μικρότερο φορτίο έως και φορτία πολλών τόνων.

Υπηρεσίες Ενοποίησης(ομαδοποίησης) Εισαγωγών/Εξαγωγών
Πλήρη φορτία εμπορευματοκιβωτίων
Χύδην φορτίο
Χειρισμό βαρέων φορτίων
Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων
Τελωνειακές διατυπώσεις Εισαγωγών/Εξαγωγών
Παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων
Πρόβλεψη ασφάλισης
Άδεια Τελωνείου
Ταχύτητα διέλευσης