Τηλέφωνο:+30 210 57 68000

Παύλου Mελά 45, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Πιστοποιημένη Αξιοπιστία

Διαδικασίες λειτουργίας
με εγγυήσεις

Σε εποχές όπου η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η αξιοπιστία κρίνεται επί του παραδοτέου, κάθε εταιρία που σέβεται πάνω από όλα τον εαυτό της και εκτιμά τους πελάτες της, οφείλει να τηρεί και να συντηρεί διαδικασίες λειτουργίας οι οποίες θα εγγυώνται τα παραπάνω. Η προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνεται με τους αυστηρούς και ενδελεχείς ελέγχους με τη λήψη πιστοποίησης  ISO.  

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων:

Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Στα πλαίσια των παραπάνω η Elxis A.E έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001-2015 βάσει διαδικασιών TUV AUSTRIA HELLAS τηρώντας τις δεσμεύσεις της στο ακέραιο. Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.