Τηλέφωνο:+30 210 57 68000

Παύλου Mελά 45, 12131, Περιστέρι, Αθήνα

Ομάδα

Όρεξη και όραμα
για την επιτυχία

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, είναι ένας ακόμα πυλώνας που κάνει την Elxis AE ξεχωριστή. Έχοντας ιδανικό μείγμα έμπειρων, με πλέον των 29 ετών στο χώρο, αλλά και νέων ανθρώπων, με όρεξη και όραμα για την επιτυχία, δίνουμε στη μεταφορά ολοκληρωμένες λύσεις στις απαιτήσεις του πελάτη μας. Επιπλέον, έχοντας επιλέξει με τα αυστηρότερα κριτήρια ως συνεργάτες μας, αξιόπιστους Έλληνες αυτοκινητιστές, αλλά και ανταποκριτές του εξωτερικού με συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας, είμαστε σε θέση να δεσμευθούμε απέναντι σας για όλα όσα προσφέρουμε.
Κατανοώντας την ανάγκη για πλαισίωση της εταιρίας από έμπειρο και ικανότατο προσωπικό προκειμένου να ανταποκρίνεται πλέον του ρόλου του, πορευόμαστε χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς στην επιλογή των στελεχών μας καθώς επίσης και στη διαρκή εκπαίδευση τους.
Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνονται ημερίδες σε Ελλάδα και Εξωτερικό σε συνεργασία με τους επίσημους ανταποκριτές μας, προκειμένου να προχωρούμε σε διαρκείς παρεμβάσεις εφόσον απαιτείται, καινοτομίες και εκπαιδεύσεις, κάνοντας μοναδική την προσφερόμενη υπηρεσία με γνώμονα τον ευχαριστημένο πελάτη και τον ικανοποιημένο συνεργάτη .